Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister

Brukerundersøkelsen skulle ta for seg Helsetilsynets og Fylkeslegenes autoritet, troverdighet og tillit, og kartlegge kontaktmønster, kjennskap til og tilfredshet med rolleutøvelse, samt foreslå tiltak. Målgruppene omfattet oppdragsgivere, sideordnede og andre myndigheter, eiere av helsetjenester, virksomhetene, helsepersonell, klagere og påklagede, organisasjoner, FoU- og utdanningsinstitusjoner, media og befolkningen. Temaer i helsetjenesten var kontaktmønster (hyppighet, kontaktpunkt og informasjonskanaler), kjennskap, tilfredshet med rolleutøvelse, respekt for avgjørelser, felles etat, rød tråd og og tillit. Temaer i journalistundersøkelsen var kontaktmønster, kjennskap, informasjonskanaler, tilgjengelighet, kvalitet på hjemmesiden, serviceinnstilling, kritikkverdig forskjellsbehandling, åpenhet, pålitelighet, forståelighet, konsistens i budskap, proaktivitet og tillit.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 579.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:01.064445
MODIFIED 2013-02-14 18:09:53.594340
CREATED 2011-05-10 10:09:01.064445
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)