Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) : oppsummeringsrapport

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge målgruppens kunnskaper, synspunkter og vurderinger av Statens helsetilsyn, med fokus på deres kommunikasjon med sosial- og helsetjenesten rundt i landet. Informasjonen skulle brukes som innspill til Helsetilsynets videre strategiplanlegging, og til målretting og evt. forbedring av Helsetilsynets informasjonsvirksomhet. Undersøkelsen var en kvantitativ måling for å innhente informasjon på utvalgte området Helsetilsynet selv fant interessant. Representanter for målgruppen ble trukket tilfeldig fra forskjellige virksomhetstyper basert på en kvotering. Det ble avholdt ca 150 intervjuer per telefon i løpet av en to-ukers periode. Konklusjoner i rapporten viser uttalt kjennskap hos målgruppen til tilsynets rolle og arbeidsfordeling med andre etater. Undersøkelsen underbygger en anbefaling om mer utadrettet informasjonsvirksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 450.9KB)
  2. ACNielsen_2006_spørreskjema.pdf (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:49.395369
MODIFIED 2013-02-14 18:12:24.074957
CREATED 2010-11-13 15:22:49.395369
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)