Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport

Brukerundersøkelse om HMS- forskriftene på land og sokkelen. Ble planlagt som delprosjekt til regelverksprosjektet. Forslag til undersøkelse, intervjugrupper og tidsplan ble forelagt regelverksforumet for petroleumstilsynet som anbefalte at undersøkelsen også ble sendt ut for individuell besvarelse. Til gjennomføring av prosjektet valgte Ptil to eksterne konsulenter. I tillegg deltok prosjektsekretær for regelverksprosjektet i Ptil på intervjuene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 152.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:51.335777
MODIFIED 2016-10-13 22:00:26.067228+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:51.335777
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)