Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelse gjennomført av TNS Gallup høsten 2013 på oppdrag fra Finanstilsynet. Undersøkelsen er basert på svar fra et utvalg foretak som Finanstilsynet fører tilsyn med, innen bank, forsikring, verdipapirmarkedet, revisjon, regnskapsføring, eiendomsmegling og inkassovirksomhet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:00:33.597054
MODIFIED 2017-12-14 01:00:34.790623
CREATED 2017-12-14 01:00:33.597054
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)