Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evalueringsavdelingen i Norad har bestilt en evaluering av programmet «Training for Peace in Africa». Målet med evalueringen har vært å se i hvilken grad programmet er relevant og om det har hatt de ønskede effektene i sin fjerde periode (2010-2015). Evalueringen skal bidra til en informert beslutning om programmets framtid. Programmet vil siden oppstart i 1995 fram til slutten på fjerde periode i 2015 ha brukt rundt 290 millioner kroner. «Training for Peace in Africa» administreres av Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Addis Abeba. Programmet har fem partnere og en samarbeidspartner. Evalueringsteamet mener programmet har vært viktig for politikkutvikling innen feltet fredsbevarende operasjoner. Evalueringsteamet finner også at opplæringen av politi og andre sivile oppleves nyttig. Samtidig får programmet kritikk for å ikke gjøre mer for å sikre bruk av politi og andre sivile som får opplæring. Videre får ledelsen av programmet kritikk for svakheter med det strategiske rammeverket.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:02:08.083350
MODIFIED 2015-10-16 08:20:23.513655+00:00
CREATED 2015-02-04 01:02:08.083350
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)