Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95

Rapporten tilhører rapportseriene Byggforsknotat.

Rapporten er en evaluering av tilskuddet til byfornyelse i Oslo, Bergen og Tronheim. Oppdraget var innskrenket til prosjekter som fikk tilsagn om tilskudd i 1994 og 1995.

Første del av undersøkelsen beskriver hva midlene er brukt til, hvilke områder i byene som har vært prioritert, innslaget av egenkapital og framdriften i prosjektene.

Andre del er rettet mot gårdsromfornyelsen; trekk ved gårdsrommene og organiseringen av vedlikeholdsarbeidet.

Tredje del er en kvalitativ evaluering av alle utearealene som er opparbeidet, dvs. både private gårdsrom og offentlige parker, gatetun, lekeplasser mv.

I fjerde del beskrives noen enkle effekter av tilskuddene til dyr utbedring, dyr nybygging og gjeldssanering.

Helt til slutt oppsummeres erfaringer i et sett anbefalinger overfor Husbanken og kommunene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:00:12.054062
MODIFIED 2018-01-13 05:00:23.249158+00:00
CREATED 2011-07-06 17:00:12.054062
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)