Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er optimisme og framtidstru i bygdeturismenæringa. På oppdrag for Kompetansesenter for Distriktsutvikling (KDU) har Norsk senter for bygdeforsking gjennomført ei nasjonal kartlegging innan bygdeturisme og gardsmat. Den typiske tilbydaren innan bygdeturisme og gardsmat i dag, er kvinne i 40 årsalderen, tilbakeflyttar eller innflyttar med høgare utdanning, er arbeidsam, har lyst å skapa noko nytt og ikkje minst er optimistisk med tanke på framtida. Godt og vel 60 % svarte at etableringa var viktig for å kunne fortsetja å bli buande på garden/bygda.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 638.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:18.577977
MODIFIED 2016-09-21 06:00:17.703949+00:00
CREATED 2012-01-29 20:39:18.577977
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)