Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften i byregioner og til å øke kunnskapen om betydningen for økonomisk vekstkraft av samhandling mellom by og omland. I fase 1 av programmet (analysefasen) har 33 byregioner utført ”helhetlige samfunnsanalyser”. De 33 analysene ligger til grunn for det videre arbeidet i byregionene med fase 2 av programmet (strategi- og tiltaksfasen). Denne rapporten er ikke en evaluering av fase 1 av programmet, men oppsummerer samfunnsanalysene i form av en metaanalyse. De 33 samfunnsanalysene varierer betydelig innholdsmessig, temamessig og metodemessig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:04:57.239365
MODIFIED 2017-04-12 00:04:57.628949
CREATED 2017-04-12 00:04:57.239365
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)