Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten inngår i Vegdirektoratets etatsprogram "Miljøvennlig bytransport" og tar for seg reisevaner i byer og tettsteder med særlig vekt på byer over 50 000 innbyggere. Analysene er basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 med påkodede data om geografiske forhold hentet fra ulike kilder. Det er lagt vekt på geografiske analyser. Enkelte resultater er presentert som tematiske kart.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:06:01.838774
MODIFIED 2017-12-08 13:00:35.258782+00:00
CREATED 2012-12-08 13:06:01.838774
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)