Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren. Hvem påvirker hvem?

Utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging på Nord-Jæren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:01:51.574268
MODIFIED 2021-09-21 00:01:51.582273
CREATED 2021-09-21 00:01:51.574268
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)