Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evalueringsavdelingens erfaringer tilsier at det ofte er vanskelig å si noe om resultatene av bistanden. Vi kan si noe om hva vi gir bistand til, men vi kan ikke i samme grad si så mye om hva bistanden fører til. Evalueringsavdelingen bestilte denne evalueringen for å finne årsakene til at norsk bistandsforvaltning ikke måler og rapporterer på resultater i den grad man skulle kunne forvente ut ifra hvor høyt det er prioritert av politisk ledelse og embetsverksledelse.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:21.650919
MODIFIED 2019-06-08 08:00:18.049879+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:21.650919
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)