Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse

Denne rapporten oppsummerer arbeidet SINTEF har gjennomført, på oppdrag for Husbanken, med å evaluere hvordan Husbankens kontorer jobber i prosessen med tildeling av grunnlån. Det var ønskelig både å avdekke beste praksis og eventuelle behov for justeringer i ordningen. Oppdraget har hatt en kort prosjektperiode, og er derfor avgrenset til nybyggprosjekter. Det er sett på alle kvalitetsaspekter dekket av kriteriene for grunnlånet, men universell utforming er tillagt spesiell vekt. En sentral problemstilling man har ønsket å besvare er:

Hvordan påvirker ulike arbeidsmetoder i tildelingen av grunnlån til oppføring det endelige resultatet i de finansierte boligprosjektene med hensyn til universell utforming og energi- og miljøkvaliteter? Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse, finansiere boliger til vanskeligstilte og bidra til nødvendig boligforsyning i distriktene. Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-22 00:01:51.557137
MODIFIED 2018-02-22 00:01:51.574185
CREATED 2018-02-22 00:01:51.557137
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)