Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I dette arbeidet identifiseres og dokumenteres arealbruksvirkninger av gateprosjektet i Torggata som ble gjennomført i 2015 med sikte på å etablere en bygate med torgpreg der det kan være aktivitet gjennom hele døgnet. Vi identifiserer og dokumenterer virkninger av tiltaket og drøfter disse i sammenheng (kontekst) med andre forhold som påvirker utviklingen i området. Samlet har det vært en svært positiv utvikling i Torggata – og Hausmannskvartalene for øvrig – i de senere år, men gateprosjektet er bare en blant flere drivkrefter. Vi vurderer at gateprosjektet har bidratt til å forsterke og/eller forsere utviklingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-20 01:00:57.474958
MODIFIED 2020-02-20 01:00:57.869415
CREATED 2020-02-20 01:00:57.474958
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)