Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Cash Transfers Contributing to Social Protection : A Synthesis of Evaluation Findings

Rapporten tilhører rapportseriene Synthesis Report.

Bruk av kontantoverføringer innen bistand og nødhjelp presenteres som en god løsning i mange sammenhenger. Evalueringsavdelingen ønsket å få frem erfaringer fra slik bruk og har fått utarbeidet en syntesestudie som dekker de siste fem år. Studien som ble utført av Espen Villanger ved Chr. Michelsen Institute, dekker ulike former for støtte, betingete (at støtten er betinget av visse typer handlinger hos mottaker) og ubetingete, universelle ordninger og kontantoverføringer til utvalgte grupper.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 282.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:03:20.539550
MODIFIED 2019-03-25 23:00:23.085697+00:00
CREATED 2014-04-16 13:03:20.539550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)