Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Change-Agents for Development : a Study of Individual and Social Results of the FK Exchange Program

Evalueringen ser på hvilke resultater som skapes av Fredskorpsets programmer på individnivå og i lokalsamfunn. Evalueringen ser fredskorpsere som endringsagenter, og ser blant annet på hvordan støtte opp om denne rollen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 669.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:19.860039
MODIFIED 2013-02-14 18:05:10.559436
CREATED 2012-07-01 10:39:19.860039
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)