Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Changes in the Mind : a study of changes in values and relationships in Norwegian organizations and communities involved in the FK exchange programs : final report

Rapporten beskriver hvordan Fredskorpsutvekslinger har påvirket norske organisasjoner og lokalsamfunn som har mottatt fredskorpsere fra bistandsland over lengre tid. Rapporten finner at det å bli kjent med andre fra en annen kultur gjør at man blir mer åpen og nysgjerrig på andre. Dette åpner også øynene for læring over landegrensene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 924.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:17.532262
MODIFIED 2018-01-01 09:00:26.272625+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:17.532262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)