Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Chasing civil society? : Evaluation of Fredskorpset

Evalueringen har vurdert Fredskorpsets innretning og strategi for å styrke det sivile samfunn i utviklingsland. Dette er del av Fredskorpsets kjernevirksomhet og overordnete mål, fastsatt i instruksen for virksomheten.

Evalueringen har svart på fire hovedspørsmål i henhold til mandatet: 1. Er Fredskorpsets strategi og tilnærming optimal for å bidra til å utvikle og styrke det sivile samfunnet i utviklingsland?

2. Hva er merverdien av Fredskorpsets strategi, tilnærming og arbeidsmåte, sammenlignet med andre norske virkemidler for å utvikle og styrke det sivile samfunnet i utviklingsland?

3. Hva er mulige fremtidige alternativer for FKs tilnærming, oppsett, programmer og partnere?

4. Hva er Fredskorpsets merverdi for sivilsamfunnsorganisasjonene, spesielt de som mottar annen norsk støtte?

Evalueringen dekker perioden 2006-2015 og bygger på data innsamlet i Norge og i to hoved case-land, Tanzania og Thailand, samt en begrenset datainnsamling i Uganda, Sør-Afrika og Kambodsja.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 701.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 00:01:11.054356
MODIFIED 2016-02-10 00:01:11.521002
CREATED 2016-02-10 00:01:11.054356
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)