Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Civil society under pressure : Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Syntesestudien bygger på kunnskap fra evalueringer og andre rapporter for å kartlegge de største utfordringene for sivilsamfunnsaktører i fem land i det østlige og sørlige Afrika (Etiopia, Malawi, Mosambik, Uganda og Zambia), samt diskutere sivilsamfunnets respons. Formålet er å frembringe evalueringskunnskap for å informere strategier og tiltak i felt knyttet til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid med demokrati og menneskerettigheter i det globale sør. Syntesestudien søker å reflektere perspektiver fra sør.

Arbeidet er utført av Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 867.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-23 00:04:23.454938
MODIFIED 2018-06-23 00:04:23.471401
CREATED 2018-06-23 00:04:23.454938
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)