Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring

Terramar og Asplan Viak har på oppdrag fra Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for konseptvalg ved fullført forstudie for fangst, transport og lagring av CO2 fra Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø (Kårstø CCS). Formålet med denne kvalitetssikringen (KS1) er å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. Ordningen med KS1 er etablert for å hindre at den initielle planleggingen av et tiltak konsentreres om en detaljering av ett bestemt alternativ, før det er godtgjort at dette alternativet best ivaretar behovet som ligger til grunn for forslag om investering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.946748
MODIFIED 2016-11-13 04:00:19.437116+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.946748
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)