Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg

Rapporten omhandler kostnader ved fangst av CO2 fra industrianlegg på land i Norge. Estimatene er gjort for et utvalg industribedrifter. Mulige gevinster ved samlokalisering er også estimert. I dette arbeidet inngår det en vurdering av i hvilken grad fangst og lagring av CO2-utslipp fra ulike industrikilder vil være blant tiltakene som kan bidra til at Norge kan oppfylle sine klimamål. Denne rapporten utreder tiltakskostnader for fangst av CO2 fra et utvalg av norske industribedrifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:57.177910
MODIFIED 2018-01-13 05:00:59.083766+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:57.177910
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)