Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold

Rapporten er et ledd i å gjennomføre EUs vanndirektiv i Norge. I rapporten er retningslinjen Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive blitt vurdert. Denne retningslinjen angir hvordan innblandingssoner i vannforekomster kan fastsettes. Det er gjort vurderinger om hvorvidt retningslinjen kan benyttes slik den foreligger, eller om det må gjøres tilpasninger til norske forhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:57.962961
MODIFIED 2016-08-12 06:03:23.083442+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:57.962961
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)