Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom

Rapportens viser at det overordnet er betydelige likheter mellom de utvalgte landenes juridiske regulering, metoder og praksis. I all hovedsak gjør landene det samme. Den vesentligste forskjellen som fremgår av rapporten, er i hvilken grad landene har tatt i bruk biometri og lagring av biometriske data. Her skiller Storbritannia seg ut med hensyn til omfang av opptak av biometri, lagring og sammenligning/søk mot tidligere lagret biometri samt annen data. Basert på funn og utfordringer identifisert i arbeidet, kom Oxford Research med anbefalinger for å sikre et mer effektivt ID-arbeid i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:07:16.314172
MODIFIED 2014-08-14 11:49:17.932894+00:00
CREATED 2014-03-26 13:07:16.314172
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)