Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project

Ti kommuner gjennomførte forsøk med internettstemmegiving ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Dette er en av flere delevalueringer av forsøket. Delevalueringen tar i hovedsak for seg hvorvidt forsøket var i samsvar med Europarådets rekommandasjon om juridiske, operasjonelle og tekniske standarder for elektronisk stemmegivning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:03:00.342665
MODIFIED 2017-02-01 08:00:32.671438+00:00
CREATED 2013-02-21 13:03:00.342665
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)