Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Contextual Choices in Fighting Corruption : Lessons Learned

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Formålet med dette studiet har vært å lære av de svake resultatene som har vært i arbeidet mot korrupsjon, med vekt på å finne støtteformer som passer i land som befinner seg på forskjellige utviklingsstadier - med ulike styresett og maktforhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:01:53.105591
MODIFIED 2014-08-14 11:49:30.094820+00:00
CREATED 2014-04-16 13:01:53.105591
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)