Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Helsedirektoratet har bedt oss om å vurdere kostnadseffektiviteten av legemidler til røykeslutt under norske forhold. Den økonomiske evalueringen er tenkt brukt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for nye nasjonale faglige retningslinjer for røykeavvenning i primærhelsetjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:00:52.351212
MODIFIED 2018-07-12 06:00:23.217991+00:00
CREATED 2014-07-05 12:00:52.351212
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)