Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Counrty Evaluation Brief: Palestine

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Denne briefen om Palestina er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte fokusland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for de som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet med «evalueringsportretter» finnes også korte sammendrag av disse. Denne vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)
  2. 5.17 Evaluation Portrait_Palestine.pdf (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-07-01 23:00:35.720093
MODIFIED 2017-07-01 23:00:40.176561
CREATED 2017-07-01 23:00:35.720093
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)