Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Country Evaluation Brief: Indonesia

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Denne briefen om Indonesia er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - Country Evaluation Briefs (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet Evaluation Portrait finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)
  2. 11.20-evaluation-portrait-indonesia.pdf (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-08-18 00:02:49.837511
MODIFIED 2021-08-18 00:02:50.023551
CREATED 2021-08-18 00:02:49.837511
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)