Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Country Evaluation Brief: Somalia

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Denne briefen om Somalia er en del av en rapportserie fra Evalueringsavdelingen- «Country Evaluation Briefs» (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte fokusland. Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for de som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte. I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evaluerings-rapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet med «evalueringsportretter» finnes også korte sammendrag av disse. Denne vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)
  2. 3.17 Evaluation Portrait_Somalia.pdf (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-07-01 23:01:13.442403
MODIFIED 2017-07-01 23:01:14.479894
CREATED 2017-07-01 23:01:13.442403
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)