Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt

Denne publikasjonen er i all hovedsak viet vurderinger av danseprosjektet Isadora. Isadora er et kunstnerisk utviklingsprosjekt med barn og unge som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd fra 2005/2006 til og med 2008. Her drøftes prosjektets bakgrunn, dets bærende ideer og måten disse er virkeliggjort på i praksis, på grunnlag av dokumenter, observasjon og intervjuer. Videre belyses barnas spesielle rolle og medvirkning i dette danseprosjektet, og det gis en vurdering av fire av de forestillingene som ble utviklet gjennom prosjektet. Danseprosjektet Isadora inngår i en foreløpig siste fase i utviklingen av Kulturrådets satsing på barn og unge i løpet av rådets vel 40-årige historie. Isadora representerer et nytt element i denne satsingen, i form av et kunstnerisk, tilnærmet likeverdig samarbeid mellom barn og profesjonelle dansere. For å sette satsingen på Isadora inn i en større sammenheng gis en kort oversikt over utviklingen av Kulturrådets engasjement nettopp i denne rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 453.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:26.869221
MODIFIED 2017-10-31 00:00:31.544845+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:26.869221
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)