Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport / Agderforskning.

Denne evalueringen er en oppfølger av en evaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand som ble gjennomført i juni 2010. Som den forrige evalueringen ble også denne finansiert av NAV gjennom FARVE – forsøksvirksomhet arbeid og velferd. Hovedformålet med denne evalueringen var å undersøke hvorvidt de positive effektene som ble registrert hos prosjektdeltakerne i den forrige evalueringen var av varig karakter og hvor mange av dem som var kommet ut i lønnet arbeid. Dette krevde nye intervjuer med de samme personene som for tre år siden. Det lyktes å få intervjuer med 9 av de 10 som ble intervjuet i 2010. I tillegg til HEART deltakerne ble prosjektlederne ved Avigo, en representant for DPS Vest, en representant for «Studie med støtte» og en representant for arbeidsmarkedsbedriften BIVA intervjuet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 587.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-19 01:00:27.969581
MODIFIED 2015-10-16 08:20:26.225578+00:00
CREATED 2015-02-19 01:00:27.969581
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)