Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir ny og bred kunnskap om barn og ungdoms deltakelse og innflytelse i kommunene i Norge. hovedsakelig knyttet til formaliserte medvirkningsorganer. De fleste kommuner har slike. og disse gir større barn og ungdommer under 18 år en innflytelseskanal. Hvor stor innflytelse de faktisk har varierer imidlertid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:01:12.547175
MODIFIED 2014-08-14 11:45:42.855051+00:00
CREATED 2013-03-15 13:01:12.547175
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)