Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer 2010 : en spørreundersøkelse om utdanningskvalitet

Mens norske studenter og kandidater spørres jevnlig i nasjonale surveys om sin oppfatning av opplevd kvalitet i norsk høyere utdanning, finnes det ingen tilsvarende undersøkelse blant dem som er de viktigste ”leverandørene” av utdanningstilbudene: de vitenskapelig ansatte. De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer 2010 er fra NOKUTs side et første forsøk på å fylle dette tomrommet. Undersøkelsen er foretatt i mars 2010 blant et representativt utvalg av vitenskapelig ansatte i norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 518.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:10.177833
MODIFIED 2017-09-06 11:02:10.484867+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:10.177833
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)