Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport

Rapporten tilhører rapportseriene SISNTEF rapport.

Rapporten oppsummerer resultatene fra en gjennomgang og systematisering av informasjon fra granskninger etter Deepwater Horizon-ulykken og andre større ulykker i petroleumsvirksom­heten. Det er foreslått lærepunkter og mulige forbedringstiltak for norsk sokkel, både på selskaps/bransjenivå og myndighetsnivå.

Ulykker av typen utblåsninger, brønnkontrollhendelser og ulykker med tap av stabilitet/havarier danner primærgrunnlaget for vurderingene. I tillegg til Deepwater Horizon-ulykken er bl. a. granskninger etter utblåsningen på Montarafeltet utenfor Australia (2009), utblåsningen på Snorre A (2004) og brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C (2010) gjennomgått.

Rapporten gir en helhetlig vurdering av årsaker og mulige forbedringstiltak, med spesiell vekt på menneskelige og organisatoriske faktorer. Anbefalingene for norsk sokkel bygger på anbefalinger i granskningsrapporter og annen informasjon som var tilgjengelig per 20. april 2011. lnnspill fra referansegruppen for prosjektet, Petroleumstilsynet og andre ressurspersoner, samt prosjektgruppens generelle kunnskap om bransjen, er også et viktig grunnlag for anbefalingene.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:01:43.033697
MODIFIED 2016-11-28 10:01:02.106099+00:00
CREATED 2013-09-27 16:01:43.033697
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)