Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie

Rapporten tilhører rapportseriene NIFU Rapport.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører et forsøk hvor et utvalg videregående skoler og skoler med ungdomstrinn prøver ut halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk istedenfor ordinært tre karakterer i henholdsvis skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål og norsk muntlig. Forsøket startet opp høsten 2013 og skal avsluttes våren 2017. NIFU evaluerer forsøket på oppdrag fra direktoratet. Evalueringen omfatter to delrapporter og en sluttrapport. Den foreliggende rapporten er første delrapport fra evalueringen, og består av en litteraturstudie som redegjør for hva forskerne bak evalueringen anser som sentrale kjennetegn og eventuelle utfordringer ved undervisning og vurdering i norskfaget. Delrapporten utledes i problemstillinger for videre datainnsamling og –analyse av forsøket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 788.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:00:29.194706
MODIFIED 2017-02-10 12:00:29.206161
CREATED 2017-02-10 12:00:29.194706
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)