Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole

Rapporten tilhører rapportseriene NIFU-rapport.

Høsten 2013 satte Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i gang et forsøk med redusert antall karakterer i halvårsvurderingen i norskfaget på Vg1 og Vg2 på studieforberedende utdanningsprogram. Fra høsten 2014 ble forsøket utvidet til 8. og 9. årstrinn i grunnskolen. Formålet med forsøket er å undersøke hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget påvirker opplæringen i faget. Det overordnede forskningsproblemet som denne evalueringen av forsøket skal belyse, er følgelig om og eventuelt i hvilken grad færre karakterer i norsk gir skolene mulighet til å utvikle mer hensiktsmessig organisering av undervisning og vurdering i norskfaget. Dette er andre delrapport fra evalueringen, hvor vi undersøker implementeringen av forsøket i videregående skole. Gjennom spørreundersøkelser og forskningsintervjuer har vi innhentet data fra skoleeiere, skoleledere, lærere og elever.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:00:52.945173
MODIFIED 2017-02-10 12:00:52.955632
CREATED 2017-02-10 12:00:52.945173
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)