Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærerne som tar videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet i studieåret 2013/2014. Undersøkelsen er gjennomført for å evaluere og sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene. Omtrent fire av fem forteller at de har hatt nytte av studiet, at studiet er relatert til læreplanen og at deres erfaringer fra praksis er brukt i studiet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:03:13.752933
MODIFIED 2015-10-16 08:20:24.957660+00:00
CREATED 2015-02-04 01:03:13.752933
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)