Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærerne som tar videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet i studieåret 2014/2015. Undersøkelsen er gjennomført for å evaluere og sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:08:34.071332
MODIFIED 2016-01-14 01:08:34.081895
CREATED 2016-01-14 01:08:34.071332
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)