Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Democracy Support through the United Nations

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

FN-tiltak for demokratiutvikling har mottatt ca. 2 milliarder kroner i norsk støtte de siste ti årene. Evalueringen dekker innsatser i Guatemala, Malawi, Sudan, Afghanistan, Nepal, Mosambik og Pakistan. De fleste programmene har pågått i 5 -10 år. Formålet med evalueringen har vært å gi informasjon om resultatene av norsk støtte til demokratiutvikling gjennom FN, vurdere norske beslutningsprosesser, gi råd om forbedringer av fremtidig norsk støtte til demokratiutvikling og gi råd om norske posisjoner overfor relevante FN-organisasjoner.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-31 09:00:32.590061
MODIFIED 2013-02-14 18:07:24.375501
CREATED 2011-05-31 09:00:32.590061
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)