Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk

Evaluering av lokalstyreordningen på Svalbard. Det er stor motstand mot lokalstyreordningen i Longyearbyen, særlig blandt innbyggere med lang botid. Dette sees som en del av en generell motstand mot normaliseringen av Longyearbysamfunnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 525.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:50:16.442514
MODIFIED 2018-07-07 09:00:50.022117+00:00
CREATED 2014-08-14 11:50:16.442514
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)