Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie

Rapporten ble laget på oppdrag fra Midtlyngutvalget (Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov) Den ser på hva som tilbys ungdom som tilbys deltidstiltak utenfor den ordinære skolen. Slike tiltak øker i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)
  2. Den ene dagen. En kasusstudie.Vedlegg.pdf (pdf, 261.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:03.522428
MODIFIED 2017-09-17 02:01:36.121742+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:03.522428
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)