Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den norske bostøtten : effekter av en reform

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Rapporten gir en evaluering av hvordan reformen av bostøtten i 2009 har påvirket både bolig- og fordelingspolitiske mål.

Evalueringen bygger på kvalitative data, vurderinger fra et begrenset antall kommuner og registerdata over bostøttemottakere på to ulike tidspunkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:04:44.213887
MODIFIED 2017-09-26 19:01:27.047416+00:00
CREATED 2011-07-06 17:04:44.213887
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)