Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Som en del av verdsettingsstudien for tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren har vi beregnet nye verdier for støy fra transport. I denne rapporten presenterer vi disse enhetsverdien og redegjør for hvordan de er fremkommet. Det er beregnet enhetsverdier i form av kroner per decibel for ulike transportmidler. For veitrafikkstøy har vi i tilegg beregnet en verdi per plaget person.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-16 13:02:06.677412
MODIFIED 2014-08-14 11:48:07.266055+00:00
CREATED 2013-11-16 13:02:06.677412
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)