Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang

Det grunnleggende problem i reguleringen av strømnettet er at ingen riktig vet hvordan et nett som ivaretar målsetningene i energiloven, ser ut. Problemet forsterkes ved at de som er nærmest til å vite det, har interesser som ikke nødvendigvis samsvarer med disse målsetningene. Utfordringen for myndighetene er å utforme reguleringsregimet slik at aktørene fatter sine beslutninger i tråd med målsetningene i energiloven. En grunnleggende del av denne oppgaven består i å fordele rettigheter og plikter mellom aktørene. I denne sammenheng er det sentralt at brukerne av strømnettet – produsenter og forbrukere av strøm – er gitt vide rettigheter. Nettselskapene er forpliktet til å iverksette nødvendig tiltak for at å sikre at nettet til enhver tid er i en forfatning som tilfredsstiller brukernes behov. Nettselskapenes handlingsrom er også begrenset av plikter pålagt gjennom konsesjonsvilkår og forskrifter med hjemmel i energiloven, samt ved at en rekke beslutninger krever godkjennelse eller konsesjon fra myndighetene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 236.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:54.331291
MODIFIED 2016-08-12 06:03:20.204623+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:54.331291
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)