Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser på reformens betydning. for samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern, samarbeid med tilgrensende tjenester, tiltaksbruk og fagutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:05:33.617169
MODIFIED 2016-08-12 06:04:51.190929+00:00
CREATED 2013-01-05 13:05:33.617169
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)