Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Mangfoldet av prosjekter i Naturen som verdiskaper er stort. Prosjektene er forskjellige iforhold til tilkomstprosess, geografisk plassering, hvilke sider av naturarven det arbeides med og hvordan prosjektet er organisert og forankret. Dette har sin fordel, fordi man får belyst flere forhold enn om de var like, men det har også gjort sammenlikningene på tvers vanskelig. Det er temaene som det jobbes med,som binder prosjektene sammen. Alle skal bygge opp en organisasjon med en prosjektledelse, et styre og med planer og budsjetter, og det skal jobbes med målretta tiltak som bevarer naturarven, utvikler og formidler kunnskap og som bidrar til bærekraftig lokal nærings- og samfunnsutvikling og bred verdiskaping. I den sammenheng vil alle måtte jobbe med forankring, mobilisering, involvering, konflikthåndtering og institusjonalisering. Som viforstår, er det ikke lite prosjektene skal arbeide med.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:05:14.095999
MODIFIED 2015-10-16 08:19:46.275208+00:00
CREATED 2014-10-24 00:05:14.095999
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)