Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten får fram innvandrernes egne fortellinger om hvorfor de velger å bli boende i norske distriktskommuner. Hovedfunnet er at innvandrere opplever Distrikts-Norge som et godt sted. Mange av svarene viser at kommunene ikke har tatt innover seg de mulighetene mangfoldet av innbyggere gir.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.3MB)
  2. derfor blir vi her_pop.versjon.pdf (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:29:30.605219
MODIFIED 2017-10-15 07:00:33.250940+00:00
CREATED 2012-08-08 09:29:30.605219
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)