Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Desentraliserte asylmottak og bosetting

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Undersøkelsen belyser hvordan desentraliserte asylmottak fungerer for asylsøkere og for vertskommunene. Undersøkelsen beskriver hva desentraliserte mottak er, omfang og hvordan de fungerer. Dessuten om asylsøkere som bor i denne typen mottak får en integreringsgevinst ved bosetting. Et viktig tema som diskuteres er hvorvidt desentraliserte mottak konkurrerer med kommunen om leieboliger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-31 09:01:35.130427
MODIFIED 2013-02-14 18:07:25.685698
CREATED 2011-05-31 09:01:35.130427
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)