Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

"Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

LP-modellen i videregående skole ble gjennomført som et pilotprosjekt i 7 skoler årene 2008-2009. LP-modellen står for Læringsmiljø og pedagogisk analyse og er anvendt i norske grunnskoler fra høsten 2006. Lillegården kompetansesenter har det faglige og administrative ansvaret for utviklingsprosjektet, mens Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i hedmark har evalueringsansvaret.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:07.986865
MODIFIED 2013-02-14 18:04:02.059658
CREATED 2012-07-01 10:39:07.986865
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)