Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / SINTEF.

I denne rapporten har vi samlet forskningsfunn om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. Rapporten inneholder mange referanser til publiserte forskningsartikler fra internasjonal litteratur og fra Norge. Rapporten inneholder også en del statistikk og faktagrunnlag om det norske arbeidsmarkedet. Vi har sortert litteraturen etter hvilken arena eller nivå som studeres: individ, familie, arbeidsplass, arbeidsmarked og samfunn. Vi konkluderer med at årsaken til at kvinner har høyere sykefravær enn menn kan finnes på alle nivåene. Kvinner har annen helse og får andre sykdommer enn menn. Kvinner mestrer stress, smerter og sykdom på en annen måte enn menn. Kvinner gjør fortsatt mest husarbeid, og har i stor grad hovedoppgaven rundt barna. Menn har i større grad kommet på banen når det gjelder barn, men det har ikke skjedd så mye med fordelingen av husarbeid. Kvinner med høy utdannelse og lang arbeidstid gjør mindre husarbeid, både fordi da bidrar mannen med mer, og fordi familien i større grad kan kjøpe hjelp i hjemmet. I arbeidsmarkedet er hovedstrukturen helt tydelig, kvinner jobber i omsorgsarbeid og menn jobber med teknologi – kvinneyrkene verdsettes lavere enn mannsyrkene. Kvinner har sterke insentiver til å bevege seg over i mannsdominerte yrker, mens menn har få insentiver til å gå inn i typiske kvinneyrker. Kvinnedominerte yrker gir generelt større belastning enn i mannsdominerte yrker, både fysisk og psykisk. Bak kjønnsforskjellene i de enkle sykefraværstallene som jevnlig presenteres, ligger det et komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype rollemodeller, samfunnsstrukturer og et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked. Prosjektet har vært finansiert av NAV, gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-18 01:00:39.949373
MODIFIED 2015-10-16 08:20:27.445839+00:00
CREATED 2015-02-18 01:00:39.949373
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)