Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet

Kredittilsynets rapport peker på at enkelte investeringsrådgivere har ivaretatt hensynet til egen inntjening foran hensynet til kundene, ved å anbefale spareprodukter som gir investeringsrådgiverne høy fortjeneste fremfor produkter som er i kundenes interesse.

Kredittilsynet reiser spørsmålet om det bør innføres et påbud om at formidlere av spareprodukter benytter tittelen "selger" når denne mottar sin godtgjørelse fra andre enn kunden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 670.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:02:37.231035
MODIFIED 2015-10-16 08:19:52.558467+00:00
CREATED 2014-10-24 22:02:37.231035
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)